Məktəb

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

Saatlı şəhər S.Vurğun adına 1 saylı tam orta məktəb

Saatllı şəhər H.B.Zərdabi 80

2

Saatlı şəhər M.Muradov adına 1 saylı ümumi orta məktəb

Saatlı şəhər. M.Müşviq küçesı 4

3

Saatlı şəhər M.Əzizbəyov adına 2 saylı tam orta məktəb

Saatllı şəhər H.Əliyev pr.191

4

Saatlı şəhər M.Ağayev adına 2 saylı ümumi orta məktəb

Saatllı şəhər Mirzə Fətəli Axundov

5

Saatlı şəhər C.Cabbarlı adına 3 saylı tam orta məktəb

Saatllı şəhər Mugan küçəsi  3

6

Saatlı şəhər V.Əsgərov adına 4 saylı tam orta məktəb

Saatllı şəhər H.Əliyev prospekti 149

7

Sarıcalar kənd A.Ağayev adına ümumi orta məktəb

Sarıcalar kəndi

8

Qara Nuru kənd C.Sadıqov adına ümumi orta məktəb

Qara Nuru kəndi

9

Şirinbəy kənd M.Hüseynov adına ibtidai məktəb

Şirinbəy kəndi

10

Nabatkənd kənd tam orta məktəbi

Nabatkənd kəndi

11

Azadakənd kənd tam orta məktəb

Azadakənd kəndi

12

Sarıcalar kənd M.Mirzəyeva adına tam orta məktəb

Sarıcalar kəndi

13

Mircəlalkənd kənd T.İsmayılov adına tam orta məktəb

Mircəlalkənd kəndi

14

Qara Nuru kənd R.Səfərov adına tam orta məktəb

Qara Nuru kəndi

15

Şirinbəy kənd O.Mirzəyev adına tam orta məktəb

Şirinbəy kəndi

16

Novruzlu kənd ümumi orta məktəb

Novruzlu kəndi

17

Bəylər kənd S.Ağamirzəyev adına ümumi orta məktəb

Bəylər kəndi

18

Seyidoba kənd Ə.Nuriyev adına ümumi orta məktəb

Seyidoba kəndi

19

Mollavaizli kənd ümumi orta məktəb

Mollavaizli kəndi

20

Əhmədbəyli kənd tam orta məktəb

Əhmədbəyli kəndi

21

Günəşli kənd F.Nemanzadə adına ümumi orta məktəb

Günəşli kəndi

22

Nərimankənd kənd M.Mehbaliyev adına tam orta məktəb

Nərimankənd kəndi

23

Cəfərxan kənd H.Əliyev adına tam orta məktəb

Cəfərxan kəndi

24

Simadakənd kənd A.Sədimoğlu adına tam orta məktəb

Simadakənd kəndi

25

Mustafabəyli kənd M.Ağayev adına tam orta məktəb

Mustafabəyli kəndi

26

Qazanbatan kənd İ.Nəzimov adına ümumi orta məktəb

Qazanbatan kəndi

27

Əliabad kənd V.Zərbəliyev adına ümumi orta məktəb

Əliabad kəndi

28

Haciqasımlı kənd İ.Əliyev adına tam orta məktəb

Haciqasımlı kəndi

29

Nəsimikənd kənd tam orta məktəb

Nəsimikənd kəndi

30

Dədə Qorqud kənd Ə.Vəliyev adına tam orta məktəb

Dədə Qorqud kəndi

31

Məmmədabad kənd A.Bayramov adına tam orta məktəb

Məmmədabad kəndi

32

Qıraqlı V.Əzimov adına kənd tam orta məktəb

Qıraqlı kəndi

33

Heydərabad kənd ibtidai məktəb

Heydərabad kəndi

34

Orta Muğan kənd tam orta məktəbi

Orta Muğan kəndi

35

Varxankənd kənd Ə.Şüküroğlu adına tam orta məktəb

Varxankənd kəndi

 

36

Qıraqlı kənd A.Mustafayev adına ümumi orta məktəb

Qıraqlı kəndi

37

Kamallı kənd F.Şıxəliyev adına ümumi orta məktəb

Kamallı kəndi

38

Potubəyli kənd Ş.Nəzərov adına ümumi orta məktəb

Potubəyli kəndi

39

Yeni Novruzlu kənd tam orta məktəb

Yeni Novruzlu kəndi

40

Fətəlikənd kənd A.Çaxoyev adına tam orta məktəb

Fətəlikənd kəndi

41

Məzrəli kənd tam orta məktəb

Məzrəli kəndi

42

Soltanabad kənd ibtidai məktəb

Soltanabad kəndi

43

Mircəlalkənd kənd  ibtidai məktəb

Mircəlalkənd kəndi