Şəhər 2 saylı ümumi orta məktəbi

Ünvan: M.F.Axundov küç 29

Telefon: 0505888477

Varxankənd tam orta məktəbi

Ünvan: Varxankənd kəndi

Telefon: 0506601458

Dədə Qorqud kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Dədə Qorqud kəndi

Telefon: 0505748833

Gomuşçu kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Gomuşçu kənd

Telefon: 0504494880

Qaracalar kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qaracalar kəndi

Telefon: 0505586855

Əlisoltanlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Əlisoltanlı kəndi

Telefon: 0518983584

Əhmədbəyli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Əhmədbəyli kəndi

Telefon: 0556398476

Məzrəli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Məzrəli kəndi

Hacıqasımlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Hacıqasımlı kəndi

Telefon: 0515856180

Nərimankənd tam orta məktəbi

Ünvan: Nərimankənd kəndi

Telefon: 0503336178

Qıraqlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qıraqlı kəndi

Telefon: 0556488569

Mustafabəyli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Mustafabəyli kəndi

Telefon: 0703301696

Sarıcalar kənd M.Mirzəyeva adına tam orta məktəb

Ünvan: Sarıcalar kəndi

Telefon: 0504530980

Qara Nuru kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Qara Nuru kəndi

Telefon: 0503019348

Cəfərxan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Cəfərxan kəndi

Telefon: 0503394643