Saatlı Rayon Təhsil Şöbəsinin  2021-ci il üzrə vətəndaşların qəbulu qrafiki   

 

Vəzifəsi Qəbul günü Qəbul saat Ünvan

Saatlı  Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri
Günay Sultanova

Həftənin 2-ci günü 09.00-18.00 Saatlı Rayon Təhsil Şöbəsinin qəbul otağı