Şirinbəy kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Şirinbəy kəndi

Telefon: 0506781542

Mircəlal kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Mircəlal kəndi

Telefon: 0518368050

Soltanabad kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Soltanabad kəndi

Telefon: 0506687132

Heydərabad kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Heydərabad kəndi

Telefon: 0505762643