Mollavaizli ümumi orta məktəbi

Ünvan: Mollavaizli kəndi

Telefon: 0506821901

Seydoba ümumi orta məktəbi

Ünvan: Seydoba kəndi

Bəylər kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Bəylər kəndi

Telefon: 0503858806

Novruzu kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Novruzu kəndi

Potubəyli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Potubəyli kəndi

Telefon: 0503360255

Qıraqlı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qıraqlı kəndi

Telefon: 0504793414

Kamallı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Kamallı kəndi

Telefon: 0506137889

Dəllər kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Dəllər kəndi

Telefon: 0506772803

Qara Nuru kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qara Nuru kəndi

Telefon: 0506641576

Əliabad kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Əliabad kəndi

Telefon: 0506351951

Günəşli kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Günəşli kəndi

Telefon: 0707449315

Genişkənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Genişkənd kəndi

Telefon: 0503854741

Qazanbatan kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Qazanbatan kəndi

Telefon: 0517942199

Sarıcalar kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Sarıcalar kəndi

Telefon: 0504250207

Məməmədabad kənd ibtidai məktəbi

Ünvan: Məməmədabad kəndi

Telefon: 0505972787