04.12.2017

Qrant layihələrinin hazılanma qaydaları haqqında seminar keçiriləcək

Qrant layihələrinin hazılanma qaydaları haqqında seminar keçiriləcək